Fakturaadress till föreningen

Brf Nyåsbo
NABO 5926, FE 258
105 69 Stockholm

Fakturan kan också mailas till:  Tänk på att skicka fakturan i filformatet PDF, TIFF eller PGN. Hela faktura adressen måste finnas med på den bifogade fakturan. Rubrik och brödtext  ignoreras. 

I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015