Allmänt om föreningen

Föreningen registrerades 2001-05-14. Föreningens nuvarande stadgar godkändes av stämma 2018-02-15 och registrerades hos Bolagsverket 2018-03-09. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Bunge 16 på adressen Bondegatan 27 i Stockholm. Föreningen följer en underhållsplan som ses över varje år. Vid genomgången planeras det kommande året i detalj och de kommande 5 åren mer översiktligt. Totalt har planen en tidshorisont på 30 år.

Byggår: 1968 - 1970

Antal lägenheter: 138  bostadslägenheter varav 6 upplåtes med hyresrätt. Total bostadsyta är 11 230 kvm.

Antal lokaler: 20 

Finns barnvagnsrum? Ja, två barnvagnsrum, Bondegatan 29 och Åsögatan 154B

Finns cykelförråd? Ja, tre cykelrum, Åsögatan 154B och 158 samt vid Bondegatan 29. I cykelrummet på Bondegatan 29 finns yta för cykelfix med verktyg och ställning för upphängning. 

Finns festlokal? Nej

Finns hobbyrum? Nej

Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Ja, rummet hyrs ut till föreningens medlemmar och för deras gäster. Där finns fyra sängplatser, bord och stolar. Det finns också toalett och dusch, kaffebryggare, mikrovågsugn och vattenkokare. Man hyr rummet kl 12-12 och kostnaden fredag-söndag och helgdagar är 400 kronor per natt. För söndag-torsdag är kostnaden 300 kronor per natt.

Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Friköpt

Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja

Finns en gemensam tvättstuga? Ja, två tvättstugor, Bondegatan 29 och Åsögatan 158. Tvättider är mån-fre 7-22 och lör-sön 9-22

Finns gemensam uteplats/innergård? Ja, innergård, grill, utemöbler och lekplats

Finns P-plats eller garage? Vad är kostnaden och eventuell kötid? Ja, 89 garageplatser med kö, anmälan görs skriftligen till styrelsen. Total garageyta är 2 150 kvm. Vid avflyttning upphör eventuell garageplats och dörröppningsdosan återlämnas. Flera av garageplatserna erbjuder möjlighet till elbilsladdning. 

Parkeringsmöjligheter i området? Avgiftsbelagt parkering på gatan.

Finns det något förråd som tillhör lägenheten? Ja, ett källarförråd tillhör lägenheten.

Finns det möjlighet att hyra extra förråd? Ett fåtal, lång kötid.

Kabel-TV-leverantör: ComHem

Internetleverantör: Ownit 100 MB fiberkabel.

 

Radon: Radonmätning har genomförts som visar att fastigheten inte har för högt radonvärde. Snittet låg på 45 Bq/m³ och riktvärdet för människors hälsa ligger på 200 Bq/m³. 

Pågående/planerade renoveringar/reparationer:

Skalskydd - lås, portar och grindar
Sanering av fläktrum på taken
Målning av trapphus

Genomförda renoveringar/reparationer:

 

2023
Ny garageport Bondegatan

2022 - 2023 
Nya Hissar i samtliga trapphus 

2019 - 2020 
Stambyte och uppgradering av el till 3-fas fram till el-central i lägenheterna

2019
Åtgärder föranledda av OVK

2018
Ny energideklaration
Uppfräschning av planteringar på innergården.

2017
Brandsyn har gjorts och åtgärder har genomförts

2016
Stamspolning
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

2016
Stamspolning
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

2014
Omläggning av tak

2012
Tätning av fogar och brunnar på tak.

2011
Ny belysning med automatisk dimmerfunktion för energibesparing på källarplan.
Renovering av garageramp från Åsögatan till källarplan 1.

2010
Renovering av balkonger mot Nytorgsgatan.
Nya lokalytor på källarplan friställda för uthyrning.

2011
Ny belysning med automatisk dimmerfunktion för energibesparing på källarplan.
Renovering av garageramp från Åsögatan till källarplan 1.

2009
Renovering av värmesystemet slutförs.
Godkänd OVK.
Övernattningsrum med fyra bäddar, pentry och toalett färdigställs.

2008
Renovering av ventilationssystemet i alla 9 portar slutförs.

2007
Ny ventilation lokaler i gatuplan.
Gården renoverades.
Restauranglokalen har totalrenoverats.
Byte av fläktar på taket och spaltventiler i lägenheterna

Överlåtelse & Medlemskap

Medlemsansökan vid försäljning: Alla ansökningar hanteras från och med 2023-11-01 via föreningens ekonomiska förvaltares mäklarservice - maklarservice.nabo.se. Föreningen godkänner inte medlemskap på annat sätt. 

Överlåtelsehandlingar vid försäljning:  Hanteras från och med 2023-11-01 via föreningens ekonomiska förvaltares mäklarservice - maklarservice.nabo.se.

Överlåtelseavgift: Föreningen tar en avgift på 1008 kr och pantsättningsavgift på 403 kr vid försäljning av bostad.

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar? Nej

Accepterar föreningen delat ägande, dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den? Föreningen godkänner medlemskap för personer som har för avsikt att bo i föreningen.

Har föreningen någon tillsyn innan tillträdet? Nej

Vem har hand om föreningens ekonomiska förvaltning? Nabo

Övrigt

Föreningens hemsida: www.nyasbo.se

Styrelsen kan nås på: