Allmänt om föreningen

Föreningen registrerades 2001-05-14. Föreningens nuvarande stadgar godkändes av stämma 2018-02-15 och registrerades hos Bolagsverket 2018-03-09. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Föreningen äger och förvaltar fastigheten Bunge 16 på adressen Bondegatan 27 i Stockholm. Föreningen följer en underhållsplan som ses över varje år. Vid genomgången planeras det kommande året i detalj och de kommande 5 åren mer översiktligt. Totalt har planen en tidshorisont på 30 år.

Byggår: 1968 - 1970

Antal lägenheter: 138 st bostadslägenheter varav 7 st upplåtes med hyresrätt (10 st enligt årsredovisning 2020.) Total bostadsyta är 11 230 kvm.

Antal lokaler: 20 st 

Finns barnvagnsrum? Ja, två barnvagnsrum, Bondegatan 29 och Åsögatan 154B

Finns cykelförråd? Ja, tre cykelrum, Åsögatan 154B och 158 samt vid Bondegatan 29

Finns festlokal? Nej

Finns hobbyrum? Nej

Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Ja, rummet hyrs ut till föreningens medlemmar för tillresta gäster. Där finns fyra sängplatser, bord och stolar. Det finns också toalett och dusch, kaffebryggare, mikrovågsugn och vattenkokare. Man hyr rummet kl 12-12 och kostnaden fredag-söndag och helgdagar är 400 kronor per natt. För söndag-torsdag är kostnaden 300 kronor per natt.

Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Friköpt

Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja

Finns en gemensam tvättstuga? Ja, två tvättstugor, Bondegatan 29 och Åsögatan 158. Tvättider är mån-fre 7-22 och lör-sön 9-22

Finns gemensam uteplats/innergård? Ja, innergård, grill, utemöbler och lekplats

Finns P-plats eller garage? Vad är kostnaden och eventuell kötid? Ja, 89 garageplatser med kö, anmälan görs skriftligen till styrelsen. Total garageyta är 2 150 kvm. Vid avflyttning upphör eventuell garageplats och dörröppningsdosan återlämnas. Flera av garageplatserna erbjuder möjlighet till elbilsladdning. 

Parkeringsmöjligheter i området? Avgiftsbelagt parkering på gatan.

Finns det något förråd som tillhör lägenheten? Ja, ett källarförråd tillhör lägenheten.

Finns det möjlighet att hyra extra förråd? Ett fåtal, lång kötid.

Kabel-TV-leverantör: ComHem

Internetleverantör: Ownit 100 MB fiberkabel.

Överlåtelseavgift: Föreningen tar en avgift på 1008 kr och pantsättningsavgift på 403 kr vid försäljning av bostad.

Godkänner föreningen digitala överlåtelsehandlingar? Nej

Frågor om påskrivna överlåtelsehandlingar mejlas till  eller kontakta vår ekonomiska förvaltare nabo. 

Radon: Radonmätning har genomförts som visar att fastigheten inte har för högt radonvärde. Snittet låg på 45 Bq/m³ och riktvärdet för människors hälsa ligger på 200 Bq/m³. 

Pågående/planerade renoveringar

2021-22
Hissar
Skalskydd - lås och portar
Sanering av fläktrum på taket 

Tidigare renoveringar/reparationer:

2019-2020 
Stambyte och uppgradering av el till 3-fas fram till elcentral i lägenheterna

2019
Åtgärder föranledda av OVK

2005
Fasaden renoveras, ny puts utvändigt och ommålning i alla trapphus.
Alla balkonger får ny beklädnad.

2006
Ljudisolering av alla fönster mot gatan.

2007
Ny ventilation lokaler i gatuplan.
Gården renoverades.
Restauranglokalen har totalrenoverats.
Ventilationsarbetet påbörjades i två portar.
Byte av fläktar på taket och fönsterventiler (spaltventiler) etc i lägenheterna i portarna Åsögatan 154A+B

2008
Renovering av ventilationssystemet i alla 9 portar slutförs.

2009
Renovering av värmesystemet slutförs.
Godkänd OVK.
Övernattningsrum med fyra bäddar, pentry och toalett färdigställs.

2010
Renovering av balkonger mot Nytorgsgatan.
Nya lokalytor på källarplan friställda för uthyrning.

2011
Ny belysning med automatisk dimmerfunktion för energibesparing på källarplan.
Renovering av garageramp från Åsögatan till källarplan 1.

2012
Tätning av fogar och brunnar på tak.

2014
Omläggning av tak

2015
Ombyggnation av takterasser
Renovering av garageramp från Bondegatan till övre källarplan

2016
Stamspolning
OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

2017
Brandsyn har gjorts och åtgärder har genomförts

2018
Ny energideklaration
Uppfräschning av planteringar på innergården.

Överlåtelse & Medlemskap

Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar? Nej

Accepterar föreningen delat ägande, dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den? Föreningen godkänner medlemskap för personer som har för avsikt att bo i föreningen.

Till vem ska vi skicka medlemsansökan vid försäljning? Läggs/skickas till föreningens brevlåda. Brf NyÅsBo, Bondegatan 27, 116 33 Stockholm. Ladda ner blankett för medlemskapsansökan här.

Har föreningen någon tillsyn innan tillträdet? Nej

Vem har hand om föreningens ekonomiska förvaltning? Nabo

Övrigt

Föreningens hemsida: www.nyasbo.se

Styrelsen kan nås på: eller via post i föreningens brevlåda på Bondegatan 27.