Vid fel i bostadsrätter står bostadsrättsinnehavaren för kostnaden, be därför om en offert ifrån Fastighetsägarna Service Stockholm AB eller någon annan entreprenör du väljer.

Fastighet, gård, bostadsrätter, hyresrätter och  lokalhyresgäster
Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Mån - Tors 07.00-17.00, Fre - 07.00-16.00
Tel. 08-617 76 00
E-post:

Akuta fel utanför Fastighetsägarnas ordinarie öppettider
Fastighetsjouren
Tel. 08 - 657 64 50
Mån-Tor 17.00-07.00 Fre 16.00-07.00 samt dygnet runt på helger.

Kabel-TV- ComHem
Om Du har fel på kabeltevemottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.
Tel. 90 222 
E-post:
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

Insekter/skadedjur
Anticimex Tel. 075 245 10 00
E-post:
Mån-Fre 07.00-18.00
Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring. Uppge att fastigheten är försäkrad i Protektor i kontakt med Anticimex. Läs mer om skadedjur och hur du själv kan arbeta förebyggande på www.anticimex.se.

Hissarna 
Felanmälan för hissarna görs direkt till Trygga Hiss på 08-798 92 00 dygnet runt.

Dörrautomatik
Felanmälan för den dörrautomatik (automatiska dörröppnare) som finns på vissa portar görs till Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

Garanti kopplat till stambytet
Garantitiden för stambytet är fem (5) år och börjar löpa 2020-05-06 kl 00:00 och utgår 2025-05-06 kl 24:00. Har du upptäckt fel som inte innebär direkt fara för hus eller hälsa som du uppfattar är kopplade till stambytet, felanmäler du det till kundservice hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. De avgör om problemet faller under ett garantiåtagande och kontaktar i så fall Byggmästargruppen. Felet kommer då att undersökas samt ev. åtgärdas under garantiperioden. Särskild varugaranti för tätskikt är tio (10) år för material, arbete och följdskador utgår 2030-05-06, kl 24:00.