Vid fel i bostadsrätter står bostadsrättsinnehavaren för kostnaden, be därför om en offert ifrån Fastighetsägarna Service Stockholm AB eller någon annan entreprenör som du väljer.

Allmänna utrymmen inne och ute, lägenheter och lokaler
Fastighetsägarna Service 
Öppet: Mån - tors 07.00-17.00, Fre - 07.00-16.00
Te:. 08-617 76 00
E-post:

Akuta fel utanför Fastighetsägarnas öppettider
Fastighetsjouren
Öppet: Mån-tor 17.00-07.00 Fre 16.00-07.00 samt dygnet runt på helger.
Tel: 08 - 657 64 50

Hissar
KONE kundcenter
Telefon: 0771-50 00 00
Öppet: Dygnet runt

Skadedjur
Anticimex
Öppet: Mån - fre 07.00-18.00
Tel. 075 245 10 00
E-post:
Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring. Uppge att fastigheten är försäkrad i Protektor i kontakt med Anticimex. Läs mer om skadedjur och hur du själv kan arbeta förebyggande på www.anticimex.se.

Dörrautomatik
Felanmälan för den dörrautomatik (automatiska dörröppnare) som finns på vissa portar görs till Fastighetsägarna Service Stockholm AB.

Garanti kopplat till stambytet
Garantitiden för stambytet är fem (5) år och börjar löpa 2020-05-06 kl 00:00 och utgår 2025-05-06 kl 24:00. Har du upptäckt fel som inte innebär direkt fara för hus eller hälsa som du uppfattar är kopplade till stambytet, felanmäler du det till kundservice hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. De avgör om problemet faller under ett garantiåtagande och kontaktar i så fall Byggmästargruppen. Felet kommer då att undersökas samt ev. åtgärdas under garantiperioden. Särskild varugaranti för tätskikt är tio (10) år för material, arbete och följdskador utgår 2030-05-06, kl 24:00.