Föreningen ekonomiska förvaltare heter Nabo, de aviserar och debiterar föreningens hyror och avgifter. 

Avityper och betalningssätt 

Avisering

Avgifts- och hyresavierna skickas ut månadsvis, ca 15 dagar före första förfallodatum.

Autogiro

Med hjälp av autogiro betalas avgiften enkelt och smidigt på förfallodatum. Kontakta Nabo så skickar de en anmälan för autogiro. När du mottagit en bekräftelse ifrån din bank är rutinen klar inför framtida betalningar. Autogiro kan inte kombineras med e-faktura.

E-faktura

Du kan också välja att få avierna elektroniskt direkt till din internetbank. Smidigast är att anmäla dig när du registrerar en avi för betalning, du får då ett meddelande om att föreningen erbjuder e-faktura och en anmälan kan göras direkt. E-faktura kan inte kombineras med autogiro.

Borttappad avi

Nabo hjälper till med betalningsuppgifter om du av någon anledning saknar din avi. Kontakta dem med uppgift om kontraktsnummer och aktuell period.

Särskild aviseringsadress

Har du behov av att temporärt eller tillsvidare ändra din aviseringsadress? Meddela Nabo adressuppgift samt tidsperiod så hjälper de dig. 


Vid frågor om ovanstående, vänligen kontakta Nabo:

Telefon: 010-288 00 27, vardagar 09.30 - 11.30 
info@nabo.se