Frågor och ansökningar gällande ombyggnation och renovering i lägenheter skickas skriftligt till föreningens förvaltare Johan Södergren på Fastighetsägarna. 

E-post:
johan.sodergren@fastighetsagarna.se 

Brev: 
Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Att: Johan Södergren
Box 128 71
112 98 Stockholm

Vår förvaltare har även telefonrådgivning måndag-torsdag 8-17 samt fredag 8-16. Han nås på telefon 08-617 74 44 (direkt) eller 08-617 76 00.

Bygglov och/eller bygganmälan kan krävas vid renovering av badrum och kök samt ändring av planlösning. Kontakta Stadsbyggnadskontoret för mer information. Oavsett om bygglov och/eller bygganmälan krävs måste styrelsens samtycke, via förvaltaren, alltid inhämtas innan.

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan vara ansvarig för förändringar/renoveringar även efter avflyttning.

Tider för störande arbeten

Borrning, bilning och liknande hörs lätt i huset och kan uppfattas som mycket störande. Sådana arbeten i lägenheterna får endast ske mellan kl 08.00 och 17.00 (vardagar) och 10.00 och 16.00 (helger). Informera gärna dina grannar om störande arbete ska utföras.

Badrumsrenovering

Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige. Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Ansök om du ska flytta golvbrunn eller på annat sätt ändra planlösning för badrum. Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utfört i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Vi rekommenderar att du endast anlitar hantverkare som har dessa behörigheter.

 • Kontakta alltid förvaltaren innan du börjar!
 • Anlita alltid behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta
 • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
 • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
 • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
 • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt.

Köksrenovering 

 • Om du önskar flytta kök - ansök!
 • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet
 • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker
 • Inga fläktar får kopplas in till ventilation - använd frihängande kolfilterfläkt

Råd för ventilation

 • Byt kolfilter regelbundet enligt tillverkarens rekommendation samt rengör metallfilter.
 • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning och stäng om möjligt dörren till köket.
 • Välj fläkt med omsorg - effektiviteten i att filtrera bort matos skiljer sig
 • Rengör frånluftsventiler en gång/år.
 • För att självdraget i fastigheten ska fungera ska spaltventiler alltid hållas öppna