Du som renoverar är ansvarig för att hålla rent i trapphus, i hissar och på gården. Byggmaterial, verktyg, stegar, m.m. får inte heller ställas i trapphuset eller på gården. 

Säckar med byggavfall får inte stå på trottoaren utan endast på gatan, men kräver särskilt tillstånd. Den bostadsrättsinnehavare som bygger om är ansvarig för ansökan om tillstånd för uppställning på kommunens mark. Storsäckar och annat byggavfall som ställs på gatan skall vara bortforslat inom ett dygn.

Varför får jag inte ställa byggsäckar med byggavfall på trottoaren?
• Svårt att komma fram för rullatorer, rullstolar, barnvagnar mm
• Brandkåren kommer inte fram vid en eventuell brand
• Skaderisk när byggsopor lyfts över parkerade bilar
• Avfallet drar till sig ytterligare sopor och råttor

Anmäl Storsäck

Anmäl Storsäck är en tjänst som ger allmänheten möjlighet att rapportera storsäckar. När du har ringt in din anmälan får fastighetsägaren ett meddelande. Anmäl Storsäck är ett samarbete mellan Stockholms stad, Polisen och Fastighetskalendern.