Det finns ett grovsoprum för boende i föreningen. Möbler, elektronik och annat skrymmande avfall kan lämnas i grovsoprummet. Du hittar grovsoprummet i valvet vid Åsögatan 158. Om du behöver slänga skräp utanför grovsoprummets öppettider hänvisar vi till kommunens miljöstationer och återvinningscentraler. Mobila miljöstationen stannar pånytorgsgatan flera gånger om året. Där kan du slänga farligt avfall, för datum se www.stockholmvatten.se.

Grovsoprummet hålls öppet på frivillig väg utav en av våra medlemmar. Vanligtvis är det öppet första helgfria tisdagen varje månad 18 - 20 under höst, vinter och vår. Se separat anslag som brukar sättas upp vid portar/grindar. 

Vad kan du slänga i grovsoprummet?  

 • Grovsopor ryms i behållarna, så som:  
  • Batterier 
  • Lampor  
  • Småelektronik  
  • Större kartonger som du inte kan slänga i vanlig pappersåtervinning (måste vikas ihop.)

Vad kan du inte slänga?

 • Glas  
 • Färgrester, kemikalier och annat miljöfarligt avfall  
 • Vätskor av något slag  
 • TV-apparater och annan elektronik som är för som är för stora för el-behållaren  
 • Småkartonger (matförpackningar etc; dessa tar du till återvinningsstation) 
 • Återvinning som kan tas om hand av kommunen via gemensamma återvinningsstationerna på stan.