Nyheter

Uppdatering om stambytet

Stambytet är igång ordentligt och följer den tidsplan som finns i Taloinfo (Byggmästargruppens portal) och som har delats ut till samtliga boende. De första lägenheterna blev klara 12/4 och besiktigades i början på den här veckan. 

 

BMG är vidtalade att städning och undanplock mellan arbetspass behöver skärpas till.  

 

Under dagtid behöver tyvärr grindarna stå mycket öppna så det är bra om vi tillsammans hjälps åt att ifrågasätta personer i vår fastighet som inte skall vara här. Grindarna har också haft problem med stängning övrig tid så vi måste själva se till att de stänger när vi passerar. Alla hantverkare ska bära ID06-bricka, be gärna om att få se den, om det är någon du inte känner igen. 

 

Efter varje etapp har styrelsen via ÅF anlitat en extern besiktningsgrupp som skall säkerställa att arbetet är utfört enligt avtal och myndighetskrav samt fackmässigt utfört. Den boende informeras i god tid om tidpunkt för besiktningen och är välkommen att vara med. Har du inte möjlighet att delta, skriv gärna en lapp med dina synpunkter och lägg synligt i lägenhetenEntreprenören har 10 arbetsdagar (2 veckor) på sig att åtgärda noterade anmärkningar efter det att protokoll skickats ut. När en hel port är färdigställd, besiktigad och åtgärdad, sänder ÅF ut en avisering om efterbesiktning. Om det då kvarstår något fel i lägenheten anmäls det till ÅF, som samordnar så att det anmälda felet blir besiktigat och åtgärdat. 

 

Styrelsen har uppmärksammat diskussioner kring stambytet på Facebook. Det är mycket viktigt att alla frågor kring stambytet riktas direkt till BMG via Taloinfo. Då kan både platschef, arbetsledare samt tillvalsansvarig från BMG svara på dina frågor. Du kan även besöka kontoret i byggboden vardagar 07.30--16.00. I tredje hand önskar de e-post för att kunna vara effektiva. E-post rörande stambytet som skickas till  vidarebefordras till BMG. Om du inte kommer överens med BMG, vänder du dig till ÅF. 

 

BMG och ÅF träffar löpande styrelsens “Stamgrupp” vid byggmöten två gånger per månad för att gå igenom status och diskutera uppkomna frågor. Vid behov sker dialog även mellan dessa möten. 

 

Vid årsstämman räknar vi med att efter avslutad stämma ha en information om stambytet och hur arbetet framskrider.