Nyheter

FAQ-från Byggmästargruppen

Byggmästergruppen har sammanställt en FAQ, ett dokument med vanliga frågor och svar. Du hittar dokumentet i BMG-portalen (Taloinfo).