Nyheter

Avgiftshöjning 2019

Som informerades på stämman så kommer medlemsavgiften att höjas med 5% den 1 juli 2019.