Nyheter

Tvättstuga på Åsögatan 158 öppnar igen

Tvättstugan på Åsögatan 158 kommer att öppna igen efter att stammen i den delen av fastigheten är färdigrenoverad. Öppnandet är planerat till 1/7, med reservation för eventuell försening om restarbeten måste utföras.  

Viktigt! Du som i vanliga fall hör till Åsögatans tvättstuga måste ta med din bokningskolv tillbaka från Bondegatans tvättstuga. I samband med öppnande av tvättstugan sätter vi in en ny bokningstavla med nya pass om tre timmar, istället för fyra. Den gamla bokningstavlan kommer kasseras och kvarlämnade bokningskolvar med den. Saknar du bokningskolv finns det att köpa på Södermalms Lås, kolven ska vara märkt med ditt tresiffriga lägenhetsnummer, papperslappar och liknande gäller inte för bokning.