Nyheter

Problem med lukt från matavfallsåtervinningen

Boende i närheten av matavfallsrummet vid 154 C har uppmärksammat styrelsen på att rummet sprider dålig lukt. Detta har delvis visat sig bero på en felinställning i ventilationen. En ventilationsfirma arbetar med att åtgärda problemet så snart som möjligt. Vi har också beställt extra rengöring av kärlen. Av hänsyn till grannarna i närheten ber vi dig att använda de ordinarie soprummen de närmaste veckorna.