Nyheter

Cykelrensning på gården och i förråden.

Onsdagen den 14 april genomför företaget Cykelåtervinning en rensning av övergivna cyklar i vår förening. Rensningen sker på uppdrag av styrelsen. Inför rensningen kommer du få taggar att fästa på din cykel. Mer information aviseras av Cykelåtervinnarna, det är också från dem du kommer får märkningstaggarna.

Styrelsens mål är att vi ska få en fin gård, fri från övergivna cyklar och trasiga leksaker. Vi vill också frigöra utrymme i våra gemensamma cykel- och barnvagnsförråd. Detta för att alla i första hand, ska kunna parkera sin cykel där och inte låsa fast den i gallergrindar och bakom blomkrukor på gården. På så vis kan vi få mer yta över till annat, samtidigt som vi gör gården mindre lockande för cykeltjuvar.

Rensningen innefattar i detta skede bara cyklar. Vi ber därför alla boende att själva ta ansvar för övriga tillhörigheter som hamnat på gården eller i cykelförråden. Avställda barnstolar, urväxta trehjulingar etcetera hör hemma i det egna källarförrådet. Nu när snön (hörhoppningsvis) smält för sista gången denna säsong är det ett bra tillfälle att ta hand om sitt barns pulka eller snowboard. Även dessa hör hemma i eget förråd. Styrelsen är väl medveten om den stora mängd åkdon som ackumulerats i förråden genom åren, dessa kommer att rensas bort. Hjälp till att hålla nere kostnaden för detta arbete genom att redan nu ta ansvar för din familjs pulka/snowboard.

Har du frågor om ovanstående kan du vända dig direkt till Cykelåtervinnarna på 08-644 48 82 alternativt till styrelsen, .