Nyheter

Uppdatering gällande hissprojektet

Hissprojektet, det vill säga arbetet som syftar till att byta ut föreningens samtliga hissar, fortskrider enligt plan. Vi har anlitat Fastighetsägarna för att leda projektet. Styrelsen har tillsammans med projektledaren arbetat fram ett förfrågningsunderlag som beskriver de tekniska och funktionella kraven för hissarna samt förutsättningarna för entreprenaden. Anbudsförfrågan har skickats ut till flera utvalda leverantörer och anbudsöppning är planerad till vecka 51. Vårt mål är att detta projekt ska genomföras under 2022.