Nyheter

Injusteringen av värmesystemet

Tillsammans med Driftec har föreningen nu justerat in värmesystemet i hela fastigheten:  

  • Driftkurvan som styr värmesystemet i förhållande till yttertemperaturen har justerats för att det ska upplevas behagligare när yttertemperaturen ligger kring nollan.  
  • Vi har höjt cirkulationstemperaturen på värmemediet för att ge mer effekt när det är som kallast.  
  • Radiatorventilerna i alla element har justerats in i förhållande till det beräknade effektbehovet för rummen och lägenheternas radiatorstorlekar för att få till en så bra och jämn värmefördelning som möjligt i hela fastigheten.  
  • Trycket i expansionskärlet har höjts för att säkerställa att värmemediet når de översta våningarna.  

Under vecka 1 görs arbeten med cirkulationspumparna i värmecentralen i syfte att höja driftsäkerheten.   

Som tidigare kommunicerats är målsättningen att hålla en temperatur i lägenheterna på 20 grader. Om det är kallare än så mätt en meter över golvet och en meter in från yttervägg under en längre tid (d.v.s. några dagar) ska du alltid felanmäla till kundservice hos Fastighetsägarna för felsökning och åtgärd. Tänk på att alltid uppge adress, lägenhetsnummer och även vilket/vilka rum felanmälan gäller.  

Tänk på att element är växelvarma. Termostaten som sitter på ventilsidan öppnar och stänger flödet av och är till för att alltid hålla en jämn rumstemperatur. Desto lägre inställning på termostaten, desto svalare rumstemperatur önskas. Termostaterna kan ni själva ställa in efter önskemål. Att ett elementet är kallt betyder alltså inte per automatik att någonting är fel, utan kan antingen betyda att termostaten står i avstängt läge eller att termostaten uppfattar att det är tillräckligt varmt i rummet.  Det är också värt att nämna att botten på elementet alltid är svalare än toppen. 

Vi passar på att påminna om att boende inte får göra några arbeten på värmesystemet i sina lägenheter.  

Rapporten från Driftecs arbeten i vårt hus tillsammans med erfarenheterna av hur värmesystemet fungerat under den här vintern (efter injusteringen), kommer sedan fungera som beslutsunderlag för eventuellt fortsatta åtgärder.