Nyheter

Städning och förbättringar på gården

Som ni säkert har sett så har vi röjt upp och rensat i ena hörnan av gården för att få det lite finare. Det samlades en del skräp där och murgrönan utgjorde ett bra gömställe för råttor. 

På gården har vi under en tid haft stationer med bekämpningsmedel mot råttor utplacerat. Anticimex har varit här och kontrollerat stationerna. Deras bedömning är att de råttor som lever i närheten nu är borta. Om du ser en råtta springa över gården, felanmäl så att Anticimex kan placera ut nytt bekämpningsmedel.  

Andra förbättringsåtgärder som vi gjort på gården under hösten är att trasiga stolpar och plankor runt lekplatsen har bytts ut, markplattorna i valven har tvättats och träd har beskurits.  

Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att plocka undan cyklar, pulkor och andra leksaker efter lek och vara respektfulla med ljudnivån på sena kvällar och nätter.