Nyheter

Onsdagen den 14 april genomför företaget Cykelåtervinning en rensning av övergivna cyklar i vår förening. Rensningen sker på uppdrag av styrelsen. Inför rensningen kommer du få taggar att fästa på din cykel. Mer information aviseras av Cykelåtervinnarna, det är också från dem du kommer får märkningstaggarna.

Styrelsens mål är att vi ska få en fin gård, fri från övergivna cyklar och trasiga leksaker. Vi vill också frigöra utrymme i våra gemensamma cykel- och barnvagnsförråd. Detta för att alla i första hand, ska kunna parkera sin cykel där och inte låsa fast den i gallergrindar och bakom blomkrukor på gården. På så vis kan vi få mer yta över till annat, samtidigt som vi gör gården mindre lockande för cykeltjuvar.

Rensningen innefattar i detta skede bara cyklar. Vi ber därför alla boende att själva ta ansvar för övriga tillhörigheter som hamnat på gården eller i cykelförråden. Avställda barnstolar, urväxta trehjulingar etcetera hör hemma i det egna källarförrådet. Nu när snön (hörhoppningsvis) smält för sista gången denna säsong är det ett bra tillfälle att ta hand om sitt barns pulka eller snowboard. Även dessa hör hemma i eget förråd. Styrelsen är väl medveten om den stora mängd åkdon som ackumulerats i förråden genom åren, dessa kommer att rensas bort. Hjälp till att hålla nere kostnaden för detta arbete genom att redan nu ta ansvar för din familjs pulka/snowboard.

Har du frågor om ovanstående kan du vända dig direkt till Cykelåtervinnarna på 08-644 48 82 alternativt till styrelsen, .

Vi har skrivit det förut, men här kommer det igen: Trapphus och källargångar måste hållas fria från tillhörigheter. Detta är av framkomlighetskäl och brandsäkerhetsskäl. Ett fritt trapphus kan vara skillnad på liv och död. Den enskildes önskan om en smidig barnvagnsförvaring eller extra utrymme för leriga vinterskor kan inte gå före allas vår rätt till ett tryggt boende. Vi som förening har också enligt lag skyldighet att upprätthålla brandsäkerheten i fastigheten.  Ett arbete med att frigöra gemensamma utrymmen från tillhörigheter har påbörjats. Allt kommer att plockas bort, så se till att städa undan dina saker innan någon annan gör det.  

Vi är många i huset som har upplevt att det är kallt i lägenheterna. Ett problem styrelsen tar på allvar. Vi vill verkligen trycka på hur viktigt det är att alla felanmäler till kundservice hos Fastighetsägarna ifall det under längre tid är under 20 grader i lägenheten. Mätningen görs en meter in från yttervägg och en meter upp från golvet. Kontaktuppgifter till felanmälan finns i trapphuset och på www.nyasbo.se. 

 

Vi bor i ett hus med självreglerande värmesystem. Systemet räknar själv ut hur mycket eller lite värme som behöver tillföras för att hålla en inomhustemperatur på 20 grader. Ibland kan temperaturen droppa ett par grader under en kortare period – ofta i samband med väderomslag och när temperaturen pendlar kring 0 grader – detta får man tyvärr acceptera. Men gör en felanmälan om ditt värmeproblem är mer omfattande än så.  

 

Vad kan du själv göra för att förbättra ditt inomhusklimat? 

Värmeproblem kan ha flera olika grundorsaker eller vara ett resultat av flera samverkande faktorer. Till exempel kan en fönstertätning vara sliten, eller kanske är din ventilation igentäppt? Fönster tätas enkelt med en gummilist från bygghandeln och faller inom bostadsrättsinnehavarens ansvar att åtgärda. Att stänga tilluftsventiler kan instinktivt kännas rätt för att få det varmare inomhus. Åtgärden har dock motsatt effekt. Öppningarna får den varma luften  att cirkulera i hela lägenheten. Täpper du igen ventilerna så försvinner visserligen draget precis vid öppningen, men det hindrar också värmen från att sprida sig från elementen ut i resten av bostaden. Dessutom får du inte det uteluftsflöde till lägenheten som myndigheterna kräver. Om dina elementets övre del är svalare än den nedre är det en indikation på att det är dags att lufta elementen. Det finns flera guider på näten om hur du luftar element. Gör gärna denna åtgärd om du tror att det behövs.  Tänk på att möblera värmeeffektivt. Ställ inga möbler framför elementen och täck dem inte med textilier, så som gardiner.  

 

Sammanfattningsvis: 

  • Se till att fönsterna håller tätt, byt tätningslist om det behövs 
  • Stäng inga ventiler, då hindrar du värmen från att sprida sig och du får inte rätt uteluftsflöde 
  • Lufta elementen vid behov 
  • Möblera värmeeffektivt 
  • Felanmäl om temperaturen understiger 20 grader i mitten av rummet mer än bara tillfälligt 
 

Vad kan styrelsen göra för att förbättra ditt inomhusklimat?  

Styrelsen har ett stort och viktigt ansvar i att förvalta vår gemensamma investering, det vill säga fastigheten, på ett tekniskt och ekonomiskt hållbart vis. Att bara gå ner i källaren och “höja värmen” vore inte ansvarsfullt. Risken är stor att vi bokstavligt talat eldar för kråkorna.  Men tillsammans med vår förvaltare har vi undersökt vilka åtgärder från centralt håll som vi kan ta till. Vi planerar för att genomföra en injustering av värmesystemet i huset för att få en bra och jämn värmefördelning i hela fastigheten. Detta innebär att en tekniker kommer att behöva tillträde till varje enskild lägenhet. Mer information om hur detta ska gå till kommer längre fram. Vi är medvetna om de hinder pågående pandemi kan medföra när det gäller tillträde till enskilda lägenheter och det kan såklart påverka när vi kan genomföra åtgärden. 

Ellevio byter i dagarna (december 2020) ut ett flertal elmätare i föreningen, både hos boende men också centralt placerade mätare som kan påverka hela fastigheten och alla portuppgångar.
 
Detta kan innebära kortare strömavbrott. 
 
Om strömavbrottet varar en längre tid eller om strömmen inte återkommer  hänvisar styrelsen alla frågor till Ellevio på 020-636 000 eller 

Garantitiden för stambytet är fem (5) år och börjar löpa 2020-05-06 kl 00:00 och utgår 2025-05-06 kl 24:00. Har du upptäckt fel som inte innebär direkt fara för hus eller hälsa som du uppfattar är kopplade till stambytet, felanmäler du det till kundservice hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. De avgör om problemet faller under ett garantiåtagande och kontaktar i så fall Byggmästargruppen. Felet kommer då att undersökas samt ev. åtgärdas under garantiperioden. Särskild varugaranti för tätskikt är tio (10) år för material, arbete och följdskador utgår 2030-05-06, kl 24:00.