Nyheter

Vi är många i huset som har upplevt att det är kallt i lägenheterna. Ett problem styrelsen tar på allvar. Vi vill verkligen trycka på hur viktigt det är att alla felanmäler till kundservice hos Fastighetsägarna ifall det under längre tid är under 20 grader i lägenheten. Mätningen görs en meter in från yttervägg och en meter upp från golvet. Kontaktuppgifter till felanmälan finns i trapphuset och på www.nyasbo.se. 

 

Vi bor i ett hus med självreglerande värmesystem. Systemet räknar själv ut hur mycket eller lite värme som behöver tillföras för att hålla en inomhustemperatur på 20 grader. Ibland kan temperaturen droppa ett par grader under en kortare period – ofta i samband med väderomslag och när temperaturen pendlar kring 0 grader – detta får man tyvärr acceptera. Men gör en felanmälan om ditt värmeproblem är mer omfattande än så.  

 

Vad kan du själv göra för att förbättra ditt inomhusklimat? 

Värmeproblem kan ha flera olika grundorsaker eller vara ett resultat av flera samverkande faktorer. Till exempel kan en fönstertätning vara sliten, eller kanske är din ventilation igentäppt? Fönster tätas enkelt med en gummilist från bygghandeln och faller inom bostadsrättsinnehavarens ansvar att åtgärda. Att stänga tilluftsventiler kan instinktivt kännas rätt för att få det varmare inomhus. Åtgärden har dock motsatt effekt. Öppningarna får den varma luften  att cirkulera i hela lägenheten. Täpper du igen ventilerna så försvinner visserligen draget precis vid öppningen, men det hindrar också värmen från att sprida sig från elementen ut i resten av bostaden. Dessutom får du inte det uteluftsflöde till lägenheten som myndigheterna kräver. Om dina elementets övre del är svalare än den nedre är det en indikation på att det är dags att lufta elementen. Det finns flera guider på näten om hur du luftar element. Gör gärna denna åtgärd om du tror att det behövs.  Tänk på att möblera värmeeffektivt. Ställ inga möbler framför elementen och täck dem inte med textilier, så som gardiner.  

 

Sammanfattningsvis: 

  • Se till att fönsterna håller tätt, byt tätningslist om det behövs 
  • Stäng inga ventiler, då hindrar du värmen från att sprida sig och du får inte rätt uteluftsflöde 
  • Lufta elementen vid behov 
  • Möblera värmeeffektivt 
  • Felanmäl om temperaturen understiger 20 grader i mitten av rummet mer än bara tillfälligt 
 

Vad kan styrelsen göra för att förbättra ditt inomhusklimat?  

Styrelsen har ett stort och viktigt ansvar i att förvalta vår gemensamma investering, det vill säga fastigheten, på ett tekniskt och ekonomiskt hållbart vis. Att bara gå ner i källaren och “höja värmen” vore inte ansvarsfullt. Risken är stor att vi bokstavligt talat eldar för kråkorna.  Men tillsammans med vår förvaltare har vi undersökt vilka åtgärder från centralt håll som vi kan ta till. Vi planerar för att genomföra en injustering av värmesystemet i huset för att få en bra och jämn värmefördelning i hela fastigheten. Detta innebär att en tekniker kommer att behöva tillträde till varje enskild lägenhet. Mer information om hur detta ska gå till kommer längre fram. Vi är medvetna om de hinder pågående pandemi kan medföra när det gäller tillträde till enskilda lägenheter och det kan såklart påverka när vi kan genomföra åtgärden. 

Ellevio byter i dagarna (december 2020) ut ett flertal elmätare i föreningen, både hos boende men också centralt placerade mätare som kan påverka hela fastigheten och alla portuppgångar.
 
Detta kan innebära kortare strömavbrott. 
 
Om strömavbrottet varar en längre tid eller om strömmen inte återkommer  hänvisar styrelsen alla frågor till Ellevio på 020-636 000 eller 

Garantitiden för stambytet är fem (5) år och börjar löpa 2020-05-06 kl 00:00 och utgår 2025-05-06 kl 24:00. Har du upptäckt fel som inte innebär direkt fara för hus eller hälsa som du uppfattar är kopplade till stambytet, felanmäler du det till kundservice hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. De avgör om problemet faller under ett garantiåtagande och kontaktar i så fall Byggmästargruppen. Felet kommer då att undersökas samt ev. åtgärdas under garantiperioden. Särskild varugaranti för tätskikt är tio (10) år för material, arbete och följdskador utgår 2030-05-06, kl 24:00.

Här kan du ladda ner och läsa anvisningar och skötselråd gällande utrustning i din lägenhet så som ventilation, golvbrunn, golvvärme med mera. 

Garanti kopplat till stambytet
Garantitiden för stambytet är fem (5) år och börjar löpa 2020-05-06 kl 00:00 och utgår 2025-05-06 kl 24:00. Har du upptäckt fel som inte innebär direkt fara för hus eller hälsa som du uppfattar är kopplade till stambytet, felanmäler du det till kundservice hos Fastighetsägarna Service Stockholm AB. De avgör om problemet faller under ett garantiåtagande och kontaktar i så fall Byggmästargruppen. Felet kommer då att undersökas samt ev. åtgärdas under garantiperioden. Särskild varugaranti för tätskikt är tio (10) år för material, arbete och följdskador utgår 2030-05-06, kl 24:00.

 
Analog-tv utgår i september
Comhem planerade en övergång från analoga kanaler till helt digitala under våren 2020 men detta skjuts upp på grund av Coronaviruset (COVID-19) till den 8 september 2020. Alla vi som bor i ett Com Hem-hus kan dock redan nu gå över till digitala sändningar. Det görs oftast genom att ändra inställningar på tv:n eller med en enkel kanalsökning. Du kan också registrera ett konto på Comhem Play för att se de flesta digitala kanaler på mobilen, surfplattan och datorn. 
 
Kan min Tv visa digitala sändningar?
Det beror på om din tv har en inbyggd DVB-C-tuner. De flesta tv-apparater från ca 2008 och framåt har det och kan visa digital-tv. Är du osäker om din tv klarar av digitala sändningar, kontrollera här. Du behöver veta modellbeteckningen på din tv.
 
Vad behöver du göra?
Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under sommaren tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.Vill du redan idag veta om du tittar digitalt kan du leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.
 
Kan min Tv visa digitala sändningar?
Det beror på om din tv har en inbyggd DVB-C-tuner. De flesta tv-apparater från ca 2008 och framåt har det och kan visa digital-tv. Är du osäker om din tv klarar av digitala sändningar, kontrollera här. Du behöver veta modellbeteckningen på din tv.
 
Behöver du hjälp?
Oftast är allt som behövs en enkel inställning på tv-apparaten, men Tv-apparater är olika. Om du vill ha hjälp med att ändra till digital-tv på just din tv är det enklast att kontakta din tv-tillverkare direkt.
 
Fler tillfälliga nyhetskanaler
Comhem har även gjort det möjligt för alla som tittar digitalt att tillfälligt se kanalerna BBC World News, CNN, Expressen TV och Al Jazeera English, för ökad tillgång till lokala och globala nyheter.
 
Mer information
All information om förändringen samt tips på hur man ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.