Nyheter

Vid senaste ventilationskontrollen (OVK)2016 konstaterades att friskluftsventilerna i fönstren har för låg kapacitet. Detta ger upphov till problem med drag och/eller stora undertryck i lägenheterna vilket bl.a. medfört luktöverföringar mellan lägenheter. I samband med stambytet kommer vi att byta till friskluftsventiler med högre kapacitet. För att uppnå rätt mängd frånluft i lägenheterna kommer vi ersätta kvarvarande frånluftsspjäll i kök som har mekanisk timer med frånluftsventiler med fast luftflöde. Precis som förut är det kolfilterfläkt med återcirkulation (luftutsläpp i köket) som gäller för osuppfångning. Även fläktrum på taken kommer att renoveras.