Nyheter

Tillsammans med Driftec har föreningen nu justerat in värmesystemet i hela fastigheten:  

  • Driftkurvan som styr värmesystemet i förhållande till yttertemperaturen har justerats för att det ska upplevas behagligare när yttertemperaturen ligger kring nollan.  
  • Vi har höjt cirkulationstemperaturen på värmemediet för att ge mer effekt när det är som kallast.  
  • Radiatorventilerna i alla element har justerats in i förhållande till det beräknade effektbehovet för rummen och lägenheternas radiatorstorlekar för att få till en så bra och jämn värmefördelning som möjligt i hela fastigheten.  
  • Trycket i expansionskärlet har höjts för att säkerställa att värmemediet når de översta våningarna.  

Under vecka 1 görs arbeten med cirkulationspumparna i värmecentralen i syfte att höja driftsäkerheten.   

Som tidigare kommunicerats är målsättningen att hålla en temperatur i lägenheterna på 20 grader. Om det är kallare än så mätt en meter över golvet och en meter in från yttervägg under en längre tid (d.v.s. några dagar) ska du alltid felanmäla till kundservice hos Fastighetsägarna för felsökning och åtgärd. Tänk på att alltid uppge adress, lägenhetsnummer och även vilket/vilka rum felanmälan gäller.  

Tänk på att element är växelvarma. Termostaten som sitter på ventilsidan öppnar och stänger flödet av och är till för att alltid hålla en jämn rumstemperatur. Desto lägre inställning på termostaten, desto svalare rumstemperatur önskas. Termostaterna kan ni själva ställa in efter önskemål. Att ett elementet är kallt betyder alltså inte per automatik att någonting är fel, utan kan antingen betyda att termostaten står i avstängt läge eller att termostaten uppfattar att det är tillräckligt varmt i rummet.  Det är också värt att nämna att botten på elementet alltid är svalare än toppen. 

Vi passar på att påminna om att boende inte får göra några arbeten på värmesystemet i sina lägenheter.  

Rapporten från Driftecs arbeten i vårt hus tillsammans med erfarenheterna av hur värmesystemet fungerat under den här vintern (efter injusteringen), kommer sedan fungera som beslutsunderlag för eventuellt fortsatta åtgärder. 

Hissprojektet, det vill säga arbetet som syftar till att byta ut föreningens samtliga hissar, fortskrider enligt plan. Vi har anlitat Fastighetsägarna för att leda projektet. Styrelsen har tillsammans med projektledaren arbetat fram ett förfrågningsunderlag som beskriver de tekniska och funktionella kraven för hissarna samt förutsättningarna för entreprenaden. Anbudsförfrågan har skickats ut till flera utvalda leverantörer och anbudsöppning är planerad till vecka 51. Vårt mål är att detta projekt ska genomföras under 2022.  

Nedan SMS har gått ut från Ownit till deras kunder som är boende i föreningen. 

"Hej, vi vill med detta SMS informera dig om att vi 2021-10-11 kommer byta majoriteten av din förenings switchar. Anledningen till uppgraderingen är att vi även i framtiden ska kunna erbjuda er en drift- och framtidssäker bredbandslösning. Uppgraderingen kan medföra ett avbrott i dina tjänster i upp till 5 timmar. Switchbytet kommer påbörjas under förmiddagen. Mvh Ownit Bredband."

Styrelsen hänvisar eventuella frågor direkt till Ownits kundtjänst. 

Som tidigare kommunicerats har föreningen installerat ett antal laddboxar i garaget. En av dessa sitter i anslutning till din garageplats. Det innebär att du kan börja ladda din bil genom att starta ett abonnemang hos CaCharge. Vet du inte om det finns laddbox på din plats? Maila styrelsen och fråga, .

Hur går jag till väga för att komma igång med laddningen?
Längre ner hittar du en talong, skriv ut fyll i och lägg i föreningens brevlåda på Bondegatan 27. Styrelsen kollar brevlådan löpande och lägger upp användare vartefter de kommer in.

Vad händer när styrelsen har lagt till mig som användare?
Då kommer du att få ett välkomstmejl från CaCharge till den e-postadress som du angivit på talongen. I mejlet framgår det hur du ska göra för att komma i gång. Du ska också få ett mejl med inloggningsuppgifter från CaCharge. Om detta inte kommer fram kan du begära ett nytt lösenord via CaChareges app (mer om appen, som finns där appar finns, i välkomstmejlet).

Hur påverkar detta min månadskostnad för garageplatsen?
En garageplats med aktiverad box kommer att få ett påslag på 200 kr/månaden. Den förhöjda avgiften kommer att läggas på din ordinarie hyresfaktura. Den förhöjda avgiften gäller från och med månaden efter att din laddbox aktiverats. 

Exempel: Du aktiverar din laddbox 15/9. Den förhöjda avgiften gäller då från och med 1/10.

Hur mycket betalar jag för själva laddningen?
Det beror på hur mycket du laddar. Du betalar en fast avgift för abonnemanget på 30 kr i månaden. Utöver det betalar du per förbrukad kWh. Aktuellt elpris syns alltid i appen.

Jag vill inte använda laddboxen, måste jag göra något?
Om du inte har användning för laddboxen behöver du inte göra någonting och din månadsavgift kommer inte påverkas. Om din situation ändras är du välkommen att höra av dig till styrelsen enligt instruktionerna ovan. Den som står i garagekö och blir erbjuden (och tackar ja till) en plats med laddbox kommer att betala den höjda avgiften oavsett om boxen används eller ej.

Jag har fler frågor, vart ska jag vända mig?
Om din fråga handlar om elbilsladdning, abonnemanget, appen eller hur du kommer i gång med din box ska du i första hand vända dig till CaCharges kundsupport. Du når dem på eller telefon 08 –22 33 77. I andra hand kan du vända sig till styrelsen, .

Lycka med laddningen!

 

Skriv ut och lämna i föreningens brevlåda (Bondegatan 27)

Ja, jag vill aktivera min box!

Fyll i kontaktinformation till den personen som ska styra laddningen. Laddningen styrs via CaCharges app. Om ni är flera i hushållet som ska ladda går det bra att dela på ett konto.

Skriv tydligt!

Namn

 

 

 

E-post

 

 

 

Telefon 

 

Platsnummer

 

 

 

 

 

Under våren har styrelsen undersökt förutsättningarna för och behovet av elbilsladdning i föreningens garage. Undersökningen har resulterat i ett leverantörsavtal med företaget Cacharge

Frågor och svar: 

Vad händer nu? 
Vecka 26 kommer installationsarbetet att sätta igång. Arbetet beräknas pågå i 2-3 veckor. Under tiden kommer garaget vara i bruk (nästan) som vanligt, men var extra uppmärksam på att det rör sig människor i garaget under dessa veckor. Störande ljud som fortplantar sig upp i lägenheterna kan förekomma vardagar 7–16.  
 
Som garagehyresgäst kan du bli ombedd att flytta din bil under en kortare period eller parkera en bit ifrån väggen. Om det skulle bli aktuellt att flytta din bil helt kommer du bli kontaktad av elektrikern i förväg. Om du behöver parkera lite längre ut från väggen än vanligt kommer detta aviseras på plats.  

 

Hur många laddboxar kommer installeras och på vilka platser?  
Vi kommer att installera 26 dubbelboxar, det betyder att 52 platser kommer att elektrifieras. Cirka
20 laddboxar kommer placeras i anslutning till platser som tillhör medlemmar som svarat ja på den enkät som skickats ut i till samtliga hushåll i föreningen. Eftersom varje box har två uttag kommer platsen bredvid också blir en laddplats 

 

Övriga boxar kommer placeras enligt rekommendation från Cacharge. Om du vet med dig att du inte har svarat ja på enkäten, men är i behov av laddbox, hör av dig till  snarast så att vi kan planera för en box även på din plats. 

 

Vad kommer det att kosta enskild garagehyresgäst?  
Föreningen kommer ta ut en extra avgift på 200 kr/månaden för en aktiverad laddplats. Denna avgift är till för att finansiera den del av kostnaden som inte täcks av Naturvårdsverkets bidrag. Utöver avgiften till föreningen betalar användaren en serviceavgift till Cacharge på 39 kr + 30 öre/kwh i månaden samt en rörlig kostnad för den el som användaren förbrukar. Användaren kommer kunna styra och övervaka sin laddning via Cacharges app. 

 

Måste jag betala för laddplats även om jag inte har en laddbar bil? 
Nej. Den höjda avgiften för parkeringsplatsen tas ut först när abonnemanget hos Cacharge startar. Startdatum väljs av användaren. Står du däremot i garagekö och erbjuds en laddplats kommer du få betala den högre avgiften, alternativt vänta kvar i kön tills en traditionell plats blir ledig. 

 

Om jag har garageplats och i framtiden får behov av laddplats, hur gör jag då? 
Det kommer att förberedas för laddboxar på samtliga platser i garaget. När behov uppstår hos en användare är det enkelt att beställa och installera en ny box. Anmäl önskan om laddbox till . Nya boxar kommer inte att installeras löpande utan samlas upp och installeras en gång om året för att få en lägre installationskostnad.  

 

Om jag inte har garageplats men vill ha det nu när det finns laddmöjligheter, hur gör jag då? 
Ställ dig i garagekön som vanligt. När du står först i kön kommer du erbjudas garageplats. Är denna inte laddbar kan du välja att stå kvar i kön alternativt ta platsen du erbjuds och vänta på installation av ny box.  


Hur finansierar föreningen projektet? 
Naturvårdsverket ger bidrag på 50% av installationskostnaden per laddpunkt, en extra avgift kommer också tas ut av hyresgästen av garageplatsen.

  

Behöver jag göra något nu? 
Nej. Du som har garageplats och visat intresse för laddplats kommer att kontaktas av Cacharge för uppstart av abonnemang. När abonnemanget är startat kommer du få en ny avgift från föreningen för din garageplats. Du som inte har visa intresse för laddplats via föreningens enkät, men har en garageplats som du vill konvertera till en laddplats, ska meddela styrelsen snarast.

 

Jag vill ha mer information, var ska jag vända mig?  

Allmänna frågor om Cachargeabonnemangetappen eller hur elbilsladdning funkar finns på Cacharges hemsida, cacharge.com. De har även en kundtjänst som du kan vända dig till:

08-22 33 77.  För frågor som du inte hittar svar på hos Cacharge får du gärna vända dig till styrelsen som nås på .