Nyheter

Nu är det äntligen dags för den årliga vårstädningen. Vi ses ute på gården kl. 10. Vi hjälps åt att torka av och ställa fram trädgårdsmöblerna, sopa, städa ur cykelrummen, slänga skräp och trasiga leksaker samt annat som behöver fixas. Därefter är det korvgrillning med kaffe och saft för alla hungriga

Vår förening är medlem i den rikstäckande intresseorganisationen Bostadsrätterna. De förser styrelse och boende med information och medlemsförmåner. Till samtliga boende sänder de ut medlemstidningen Din Bostadsrätt, fyra nummer per år och de erbjuder rabatt på datorer, kök och hemlarm mm. På deras hemsida finns mycket bra information. Inloggningsuppgifter kan fås via styrelsen. 

Vid senaste ventilationskontrollen (OVK)2016 konstaterades att friskluftsventilerna i fönstren har för låg kapacitet. Detta ger upphov till problem med drag och/eller stora undertryck i lägenheterna vilket bl.a. medfört luktöverföringar mellan lägenheter. I samband med stambytet kommer vi att byta till friskluftsventiler med högre kapacitet. För att uppnå rätt mängd frånluft i lägenheterna kommer vi ersätta kvarvarande frånluftsspjäll i kök som har mekanisk timer med frånluftsventiler med fast luftflöde. Precis som förut är det kolfilterfläkt med återcirkulation (luftutsläpp i köket) som gäller för osuppfångning. Även fläktrum på taken kommer att renoveras.