Nyheter

Som ni säkert har sett så har vi röjt upp och rensat i ena hörnan av gården för att få det lite finare. Det samlades en del skräp där och murgrönan utgjorde ett bra gömställe för råttor. 

På gården har vi under en tid haft stationer med bekämpningsmedel mot råttor utplacerat. Anticimex har varit här och kontrollerat stationerna. Deras bedömning är att de råttor som lever i närheten nu är borta. Om du ser en råtta springa över gården, felanmäl så att Anticimex kan placera ut nytt bekämpningsmedel.  

Andra förbättringsåtgärder som vi gjort på gården under hösten är att trasiga stolpar och plankor runt lekplatsen har bytts ut, markplattorna i valven har tvättats och träd har beskurits.  

Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att plocka undan cyklar, pulkor och andra leksaker efter lek och vara respektfulla med ljudnivån på sena kvällar och nätter. 

Tillsammans med Driftec har föreningen nu justerat in värmesystemet i hela fastigheten:  

  • Driftkurvan som styr värmesystemet i förhållande till yttertemperaturen har justerats för att det ska upplevas behagligare när yttertemperaturen ligger kring nollan.  
  • Vi har höjt cirkulationstemperaturen på värmemediet för att ge mer effekt när det är som kallast.  
  • Radiatorventilerna i alla element har justerats in i förhållande till det beräknade effektbehovet för rummen och lägenheternas radiatorstorlekar för att få till en så bra och jämn värmefördelning som möjligt i hela fastigheten.  
  • Trycket i expansionskärlet har höjts för att säkerställa att värmemediet når de översta våningarna.  

Under vecka 1 görs arbeten med cirkulationspumparna i värmecentralen i syfte att höja driftsäkerheten.   

Som tidigare kommunicerats är målsättningen att hålla en temperatur i lägenheterna på 20 grader. Om det är kallare än så mätt en meter över golvet och en meter in från yttervägg under en längre tid (d.v.s. några dagar) ska du alltid felanmäla till kundservice hos Fastighetsägarna för felsökning och åtgärd. Tänk på att alltid uppge adress, lägenhetsnummer och även vilket/vilka rum felanmälan gäller.  

Tänk på att element är växelvarma. Termostaten som sitter på ventilsidan öppnar och stänger flödet av och är till för att alltid hålla en jämn rumstemperatur. Desto lägre inställning på termostaten, desto svalare rumstemperatur önskas. Termostaterna kan ni själva ställa in efter önskemål. Att ett elementet är kallt betyder alltså inte per automatik att någonting är fel, utan kan antingen betyda att termostaten står i avstängt läge eller att termostaten uppfattar att det är tillräckligt varmt i rummet.  Det är också värt att nämna att botten på elementet alltid är svalare än toppen. 

Vi passar på att påminna om att boende inte får göra några arbeten på värmesystemet i sina lägenheter.  

Rapporten från Driftecs arbeten i vårt hus tillsammans med erfarenheterna av hur värmesystemet fungerat under den här vintern (efter injusteringen), kommer sedan fungera som beslutsunderlag för eventuellt fortsatta åtgärder. 

Hissprojektet, det vill säga arbetet som syftar till att byta ut föreningens samtliga hissar, fortskrider enligt plan. Vi har anlitat Fastighetsägarna för att leda projektet. Styrelsen har tillsammans med projektledaren arbetat fram ett förfrågningsunderlag som beskriver de tekniska och funktionella kraven för hissarna samt förutsättningarna för entreprenaden. Anbudsförfrågan har skickats ut till flera utvalda leverantörer och anbudsöppning är planerad till vecka 51. Vårt mål är att detta projekt ska genomföras under 2022.  

Nedan SMS har gått ut från Ownit till deras kunder som är boende i föreningen. 

"Hej, vi vill med detta SMS informera dig om att vi 2021-10-11 kommer byta majoriteten av din förenings switchar. Anledningen till uppgraderingen är att vi även i framtiden ska kunna erbjuda er en drift- och framtidssäker bredbandslösning. Uppgraderingen kan medföra ett avbrott i dina tjänster i upp till 5 timmar. Switchbytet kommer påbörjas under förmiddagen. Mvh Ownit Bredband."

Styrelsen hänvisar eventuella frågor direkt till Ownits kundtjänst. 

Som tidigare kommunicerats har föreningen installerat ett antal laddboxar i garaget. En av dessa sitter i anslutning till din garageplats. Det innebär att du kan börja ladda din bil genom att starta ett abonnemang hos CaCharge. Vet du inte om det finns laddbox på din plats? Maila styrelsen och fråga, .

Hur går jag till väga för att komma igång med laddningen?
Längre ner hittar du en talong, skriv ut fyll i och lägg i föreningens brevlåda på Bondegatan 27. Styrelsen kollar brevlådan löpande och lägger upp användare vartefter de kommer in.

Vad händer när styrelsen har lagt till mig som användare?
Då kommer du att få ett välkomstmejl från CaCharge till den e-postadress som du angivit på talongen. I mejlet framgår det hur du ska göra för att komma i gång. Du ska också få ett mejl med inloggningsuppgifter från CaCharge. Om detta inte kommer fram kan du begära ett nytt lösenord via CaChareges app (mer om appen, som finns där appar finns, i välkomstmejlet).

Hur påverkar detta min månadskostnad för garageplatsen?
En garageplats med aktiverad box kommer att få ett påslag på 200 kr/månaden. Den förhöjda avgiften kommer att läggas på din ordinarie hyresfaktura. Den förhöjda avgiften gäller från och med månaden efter att din laddbox aktiverats. 

Exempel: Du aktiverar din laddbox 15/9. Den förhöjda avgiften gäller då från och med 1/10.

Hur mycket betalar jag för själva laddningen?
Det beror på hur mycket du laddar. Du betalar en fast avgift för abonnemanget på 30 kr i månaden. Utöver det betalar du per förbrukad kWh. Aktuellt elpris syns alltid i appen.

Jag vill inte använda laddboxen, måste jag göra något?
Om du inte har användning för laddboxen behöver du inte göra någonting och din månadsavgift kommer inte påverkas. Om din situation ändras är du välkommen att höra av dig till styrelsen enligt instruktionerna ovan. Den som står i garagekö och blir erbjuden (och tackar ja till) en plats med laddbox kommer att betala den höjda avgiften oavsett om boxen används eller ej.

Jag har fler frågor, vart ska jag vända mig?
Om din fråga handlar om elbilsladdning, abonnemanget, appen eller hur du kommer i gång med din box ska du i första hand vända dig till CaCharges kundsupport. Du når dem på eller telefon 08 –22 33 77. I andra hand kan du vända sig till styrelsen, .

Lycka med laddningen!

 

Skriv ut och lämna i föreningens brevlåda (Bondegatan 27)

Ja, jag vill aktivera min box!

Fyll i kontaktinformation till den personen som ska styra laddningen. Laddningen styrs via CaCharges app. Om ni är flera i hushållet som ska ladda går det bra att dela på ett konto.

Skriv tydligt!

Namn

 

 

 

E-post

 

 

 

Telefon 

 

Platsnummer