Nyheter

Om du upptäcker något i fastigheten som har gått sönder är det viktigt att du felanmäler. Du behöver inte ta reda på om någon annan redan har felanmält.  

Kontaktuppgifter för felanmälan 

Fastigheten - Fastighetsägarna AB, ansvarar för fastighetsskötsel. Du kan felanmäla allmänna utrymmen både ute och inne. Du kan även felanmälan gällande den egna lägenheten.  
Tel: 08-617 76 00 , måndag - torsdag: 07.00-17.00, fredagar: 07.00-16.00  

Akuta fel utanför öppettiderna: 08-657 64 50 
E-post:   

Hissar - Felanmälan görs direkt till Trygga Hiss, tel: 08-798 92 00 öppet dygnet runt.  

Dörrautomatik - Felanmälan på de automatiska dörröppnare som finns pga. tillgänglighetsanpassning i vissa portar görs direkt till företaget Tormax. Tel: 08-36 54 00.  

Den intresserade har säkert snappat upp att föreningen nu tillhandahåller möjligheten att uppgradera sin garageplats till laddplats. Om du är intresserad av att dra igång din laddbox, eller om du vill ha en laddbox till din garageplats, vänligen här av dig till styrelsen. Extra kostnad för laddplats är 200 kr/månaden plus avgift till leverantören CaCharge för förbrukad el. 

Som ni säkert har sett så har vi röjt upp och rensat i ena hörnan av gården för att få det lite finare. Det samlades en del skräp där och murgrönan utgjorde ett bra gömställe för råttor. 

På gården har vi under en tid haft stationer med bekämpningsmedel mot råttor utplacerat. Anticimex har varit här och kontrollerat stationerna. Deras bedömning är att de råttor som lever i närheten nu är borta. Om du ser en råtta springa över gården, felanmäl så att Anticimex kan placera ut nytt bekämpningsmedel.  

Andra förbättringsåtgärder som vi gjort på gården under hösten är att trasiga stolpar och plankor runt lekplatsen har bytts ut, markplattorna i valven har tvättats och träd har beskurits.  

Vi vill samtidigt passa på att påminna alla om att plocka undan cyklar, pulkor och andra leksaker efter lek och vara respektfulla med ljudnivån på sena kvällar och nätter. 

Tillsammans med Driftec har föreningen nu justerat in värmesystemet i hela fastigheten:  

  • Driftkurvan som styr värmesystemet i förhållande till yttertemperaturen har justerats för att det ska upplevas behagligare när yttertemperaturen ligger kring nollan.  
  • Vi har höjt cirkulationstemperaturen på värmemediet för att ge mer effekt när det är som kallast.  
  • Radiatorventilerna i alla element har justerats in i förhållande till det beräknade effektbehovet för rummen och lägenheternas radiatorstorlekar för att få till en så bra och jämn värmefördelning som möjligt i hela fastigheten.  
  • Trycket i expansionskärlet har höjts för att säkerställa att värmemediet når de översta våningarna.  

Under vecka 1 görs arbeten med cirkulationspumparna i värmecentralen i syfte att höja driftsäkerheten.   

Som tidigare kommunicerats är målsättningen att hålla en temperatur i lägenheterna på 20 grader. Om det är kallare än så mätt en meter över golvet och en meter in från yttervägg under en längre tid (d.v.s. några dagar) ska du alltid felanmäla till kundservice hos Fastighetsägarna för felsökning och åtgärd. Tänk på att alltid uppge adress, lägenhetsnummer och även vilket/vilka rum felanmälan gäller.  

Tänk på att element är växelvarma. Termostaten som sitter på ventilsidan öppnar och stänger flödet av och är till för att alltid hålla en jämn rumstemperatur. Desto lägre inställning på termostaten, desto svalare rumstemperatur önskas. Termostaterna kan ni själva ställa in efter önskemål. Att ett elementet är kallt betyder alltså inte per automatik att någonting är fel, utan kan antingen betyda att termostaten står i avstängt läge eller att termostaten uppfattar att det är tillräckligt varmt i rummet.  Det är också värt att nämna att botten på elementet alltid är svalare än toppen. 

Vi passar på att påminna om att boende inte får göra några arbeten på värmesystemet i sina lägenheter.  

Rapporten från Driftecs arbeten i vårt hus tillsammans med erfarenheterna av hur värmesystemet fungerat under den här vintern (efter injusteringen), kommer sedan fungera som beslutsunderlag för eventuellt fortsatta åtgärder. 

Hissprojektet, det vill säga arbetet som syftar till att byta ut föreningens samtliga hissar, fortskrider enligt plan. Vi har anlitat Fastighetsägarna för att leda projektet. Styrelsen har tillsammans med projektledaren arbetat fram ett förfrågningsunderlag som beskriver de tekniska och funktionella kraven för hissarna samt förutsättningarna för entreprenaden. Anbudsförfrågan har skickats ut till flera utvalda leverantörer och anbudsöppning är planerad till vecka 51. Vårt mål är att detta projekt ska genomföras under 2022.